ورود     نمایش نسخه قابل چاپ  

مكانيزاسيون عمليات شرکت مهندسین مشاور گاماسیاب

 

کد کارها در اتوماسیون:

کد کار

محتوا

int

امورداخلی

ofc

اموراداری

draft

پیشنویس نامه های صادره

let97

نامه های صادره و وارده

info

اطلاعیه

iso

بانک مدارک iso

fiso

فرم های گردشی

fge

فرم های دوره ایی

course

دوره های برگزار شده

arh

آرشیو

trn

آموزش

id

مدیریت مشخصات پرسنلی

book

کتابخانه الکترونیک

plat

پلات

 

 

نام كاربری
رمز عبور  
 

نام کاربری ندارید؟ برای دریافت آن، با یکی از مدیران سیستم زوبین تماس بگیرید.